Browse Month

فروردین ۱۳۹۷

قضاوت زود هنگام درباره مدیر اداری

روز اول کارم به عنوان سرباز وظیفه تو اداره بود. رسم این بود که سربازان قدیمی اداره میومدن و با تازه وارد ها صحبت میکردن و راهکارهای مفید برای زنده موندن تو محیط اداره بهت میدادن!

Keep Reading