فرآیند مشتری سازی

مشتری سازی (customer development)

۱ کشف بازار واقعی برای محصول

۲ کشف ویژگی های درست محصول که نیاز مشتری را رفع کند

۳ کشف راه های جذب و تبدیل مشتری

۴ کشف منابع مناسب برای توسعه و گسترش کسب و کار

نکته : پس از کشف هر مرحله ، اعتبارسنجی انجام دهید.

 

منبع : ناصر غانم زاده


دیدگاهتان را بنویسید